Wat wordt allemaal vergoed door de basisverzekering

Ieder jaar weer kunnen we een andere zorgverzekering kiezen. Het is natuurlijk prettig om hier de juiste keuzes in te maken. De zorgverzekering vergelijken is zeer verstandig. Het gaat dan vooral om de premie en de dekkingen van de aanvullende verzekeringen. In de basisverzekering zitten immers dezelfde vergoedingen. Welke vergoedingen in de basisverzekering zitten? Laten we de belangrijkste zaken met je bespreken.

Welke dekking zit er in de basisverzekering?

In de basisverzekering zit vooral een dekking voor curatieve zorg. Het is er voor het behandelen van acute en ook chronische ziekten en aandoeningen. De dekking gaat nog verder en helpt ook bij de geestelijke gezondheidszorg. Wanneer je langdurige zorg of intensieve zorg thuis nodig hebt of in een zorginstelling dan kun je aankloppen bij de wet langdurige zorg. Dit valt niet onder de basisverzekering.

Anticonceptie (tot 21 jaar)

In de basisverzekering wordt ook de anticonceptie vergoed. Het gaat om de anticonceptiepil en ook om het spiraaltje. Voor enkele middelen moet je een eigen bijdrage betalen.

Slecht horen?

Wanneer je wat minder goed kunt horen dan is het mogelijk om een gehoorapparaat te krijgen via de basisverzekering.

Zorg in het buitenland

De spoedeisende zorg in het buitenland bij een tijdelijk verblijf wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Het is wel belangrijk om hierbij op te merken, dat het om vergoedingen gaat volgens de Nederlandse tarieven. Ook moet je oppassen met risicovolle sporten. Deze worden niet altijd gedekt vanuit de basisverzekering. Met het afsluiten van een reisverzekering is de dekking vaak al een stuk beter. Verzeker dan niet alleen de bagage, maar ook de zorgkosten.

De tandarts

De tandarts is tot 18 jaar verzekerd. Kronen, bruggen en orthodontie zitten hier trouwens niet bij. Voor orthodontie is het nodig om een aanvullende verzekering af te sluiten. Jongeren tot 23 jaar welke geen snij- of hoektanden hebben kunnen hiervoor implantaten krijgen. De kaakchirurg wordt in sommige gevallen ook vergoed. Een kunstgebit of protheses worden vanaf 18 jaar vergoed uit de basisverzekering. Een volledig kunstgebit kent een eigen bijdrage van 25 procent.

De GGD soa-test vergoeding

Er zijn een aantal risicogroepen welke zich mogen laten testen op een Soa bij de lokale GGD. De testen zijn gratis en ook anoniem. Het is niet nodig om hiervoor een vergoeding aan te vragen vanuit de basisverzekering. De risicogroepen zijn jongeren tot en met 24 jaar, mannen welke sex hebben met mannen, prostituees en ook hun klanten, mensen met wisselende seksuele partners en mensen waarvan de partner een Soa heeft. Wat als je hier niet aan voldoet?

Wordt een soa test vergoedt uit de basisverzekering?

De soa test kun je ook bij de huisarts doen. De kosten worden compleet vergoed. Het is echter niet anoniem. Het is trouwens goed om te weten, dat de soa testen verschillend vergoed worden bij de verzekeraars. Let hier dus op als je een zorgverzekering afsluit. Daarnaast moet je trouwens wel rekening houden met het eigen risico. Bij de GGD en ook bij de huisarts valt de Soa test onder het eigen risico. De kosten zijn afhankelijk van waar je op getest wordt.